Bad Sector Olan Disk Kurtarılabilir Mi?

Bad Sector Nedir?

Birçoğumuzun başına gelmiştir. Bilgisayarımız çöker ve biz iyi bildiğimiz şeyi yaparız. Yani format atma yoluna gideriz ki bu işlemin çok da hatalı bir davranış olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bazı zamanlarda bu formatı bir türlü tamamlayamayız. Farklı medya ekipmanları kullansak da bir türlü bu işlem yerine getirilemez. Genelde de bir bilgisayar tamircisinin yolunu tutarız ki tamamına yakını aynı şeyi söylerler. Hard diskin değişmesi lazım. Ya da Hard diskte bad sector var.

Hard diskler sektör (sector) diye isimlendirilen ve üzerine bilgilerin işlendiği çok fazla birimden oluşmaktadır. Ancak bu bölümler bazen farklı nedenlerden dolayı kullanılamaz hale gelebilmektedir. Bu durumun veri kaybına sebep olabilmesi mümkünken bazı durumlarda da hard diskin tamamen kullanılamaz olmasına neden olabilmektedir. İşte bozuk olarak nitelendirilebilecek olan bu bölüme bad sector denilmektedir.

Bad Sector Oluşma Nedenleri Nelerdir?

Bilinen yaygın bir inanışa göre bad sectör ile karşılaşıldığında bazı yazılımlar ile düzeltilebileceği sanılır. Oysa bu durum tamamen donanımsal bir problemdir. Ancak yazılımlar yardımı ile bad sector olan alanın kapatılması mümkündür. Yani bozuk olan kısım kullanılmayacak ancak temiz olan kısımların kullanımı devam edecek gibi. Peki bu durumun başlıca oluşma nedenleri nelerdir?

  • Harddiskin çalışma sıcaklığının olması gerekenden fazla yüksek olması bu problemin doğmasını tetikleyebilir. Bu konuda 55 derecenin üzeri riskli grup sayılabilir.
  • Hard diskin kullanıldığı alanın nemli olması da bölüm kayıplarının önemli etmenlerindendir.
  • Kalitesine bağlı olarak her hard diskin belirli bir yaşlılık ömrü vardır. Bu nedenle de yıpranan hard disklerde bad sector görmek olasıdır.
  • Diskin üzerinde olabilecek korozyonlar da bölümlerin hasar görmesine sebebiyet verebilir.
  • Çalışır durumdaki bir hard diskin yere düşürülmesi ya da bir yere çarpması gibi darbeler ciddi hasara neden olabilecektir.
  • Hard diskin üretim aşamasında meydana gelmiş ve fark edilmemiş olan kusurlar da bad sector nedeni olabilmektedir.

Anlaşılacağı üzere bu arızanın oluşması dış kaynaklı nedenler. Zaten üretim şekli itibari ile de tüm hard disklerde bad sector bulunmaktadır. Bunların sayıları ise “bad track table” adı altında listelenmektedir. Hiçbir zaman bu sayı sıfır olmayacaktır ancak üretim kalitesine bağlı olarak da en az olan en kaliteli olan olacaktır. Zaten hard diskin kalitesini belirleyen ana unsur da budur.

Bad sector oluşumunun yalnızca fiziksel etmenlere dayandırmak da hatalı olabilir. İşletim sistemi kaynaklı hatalar da bu duruma yol açabilmektedir ki bu hataya “cross-linking” adı verilir. Daha basit bir açıklama ile var olan bir bilginin belirli bir kısmına yeni veri eklenmesi olarak da tanımlanabilir. Daha önceden fazlaca kullanılan FAT dosya sisteminde bu durum daha fazla iken artık NTFS dosya sistemi kullanılıyor ki bu oluşabilecek cross-linking durumunu en aza indirmiştir. Mevcut hataların ise “low level format” ismi verilen bir işlemle düzeltilebilmektedir.

Aşağıdaki resimde örnek Bad Sector taraması görülüyor

badsector1

Bad Sector Nasıl Düzeltilir?

Üreticiler bu disklerinde boş alanlar bırakarak bu sorunun giderilmesine yardımcı olurlar. Olası bad sectorler bu birimlere taşınarak kullanıcıların bu problemle karşılaşmalarını da engellemiş olurlar. İşletim sistemleri karşılaştıkları bad sectörleri kendileri boş birime taşıyacakları için kullanıcı genelde bu sorunu hissetmezler. Ancak kişiler var olan bu bad sectörleri kendileri tespit etmeye başlamışlar ise muhtemelen disk ömrünü tamamlamaya başlamıştır. Daha doğrusu bırakılan boş alan dolmaya başlamıştır.

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yaz